O firmě

Akciová společnost Z E P O    BĚLOHRAD byla založena v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku na základě zakladatelské listiny schválené jediným zakladatelem dne 29.1.1996. Vznikla zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu Hradec Králové dne 1.3.1996.

 

Společnost provozuje klasickou zemědělskou výrobu  v jižní části okresu Jičín v Bělohradsko-miletínském úvalu na úpatí Bělohradské pahorkatiny v průměrné nadmořské výšce  339 m n.m.

 

Stěžejním odvětvím ve společnosti je výroba mléka. Úspěšně navazujeme na dlouholetou chovatelskou tradici v této oblasti. Chováme 460 ks krav s uzavřeným obratem stáda a k tomu úměrné množství mladých zvířat. Býčci jsou prodáváni ve stáří 3 týdnů. Původní české strakaté plemeno bylo v roce 2010 z velké části nahrazeno plemenem holštýnským a to včetně mladých zvířat. V současné době je podíl holštýnské krve ve stádě 96% a užitkovost zvířat celkem překročila v roce 2021 11500 kg mléka za normovanou laktaci.

 

Společnost obhospodařuje 1300 ha zemědělské půdy převážně na těžkých až velmi těžkých kamenitých pozemcích. Na orné půdě o výměře 1025 ha jsou pěstovány především obiloviny, ozimá řepka a v současné době též cukrovka. 450 ha je věnováno  pícninám pro živočišnou výrobu především kukuřici, vojtěšce a jeteli. Skotu zkrmujeme i píci z 230 ha trvalých travních porostů. Produkci krmiv je ve společnosti věnována maximální pozornost.

 

Přestavba chovu skotu Dolní Nová Ves

Dokumenty ke stažení

Prohlášení o koncernovém řízení