Pro akcionáře

Podmínky pro účast na Valné hromadě 2021, která se bude konat dne 17.6.2021 - COVID opatření:

Každý ze zúčastněných je povinen se řídit aktuální situací, kterou ohlásí Vláda ČR, popřípadě Ministerstvo zdravotnictví.

Ke dni 7.6.2021 platí následující opatření:

Každý ze zúčastněných má povinnost předložit od zdravotnického zařízení (neplatí samotestování ve firmě nebo doma):

- POC antigenní test (ne starší 72 hodin),

- PCR test ne starší 7 dní,

- Doklad o laboratorním potvrzení prodělání nemoci COVID 19 před méně než 180 dny (od prvního pozitivního POC nebo PCR testu

- Osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID 19- doloží, že 

  a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka

 b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

  c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

ÚČASTNÍCI VH předloží u prezence výše uvedená potvrzení, která budou pouze k nahlédnutí, nebudou se přikládat k prezenci.

 

Informace k valné hromadě a jiné povinné dokumenty v sekci: "o firmě/ke stažení".

Představenstvo

 • Ing.Miroslav Máslo, předseda představenstva
 • Ing. Josef Bičiště, místopředseda představenstva
 • Ing. Marcela Dobšová , člen představenstva
 • Martin Čížek, člen představenstva
 • Václav Pour, člen představenstva

 

Dozorčí rada

 • Václav Dobeš, předseda dozorčí rady
 • Olga Divoká, členka dozorčí rady
 • Vladislava Vojtíšková, člen dozorčí rady

 

Vedení společnosti

 • Ing. Roman Fiala, prokurista - ředitel
 • Bc. Tereza Kučerová zootechnička
 • Ing. Věra Nádvorníková, agronomka
 • Ing. Josef Bičiště, mechanizátor